Utbyggnad för bostäder

Juni 2021:
Anläggningsarbetena har nu kommit igång. Byggandet av gator och cykelvägar pågår. I höst börjar bostäderna att uppföras.
Hyresbostäderna kommer att byggas av bl.a. Mimer. Ett sextiotal radhus byggs av Irstahus och Nordr (som har huvudkontor i Solna). De 27 radhus som Irstahus ska börja bygga i höst är redan slutsålda.
I höst när gatorna börjar bli klara kommer 30 villatomter att säljas. Det sker genom Länsförsäkringar fastighetsförmedling.
Senare kommer även ett gruppboende och en förskola att uppföras.
/Alf O.

Aug 2020: Se fliken Nyheter.

Febr 2018: Se fliken Nyheter.

Info-möte 16 mars 2017:
Det förslag som presenterades omfattar 30 villor, 3 lamellhus i 3 och 4 våningar med ca 90 lgh, 12 radhus och marknära boenden med ca 90 lgh, gruppboende, äldreboende och förskola. Det som kan poängteras är att området har unikt goda kommunikationer med Västerås. En utmaning blir att bemästra problemet med bullret från järnvägen. Trafiken till och inom området kräver också en noggrann planering.
Tidsplanen är att beslut borde kunna tas i byggnadsnämnden i maj (eller ev. in i juni). Därmed ställs planen ut för samråd. Om allt löper utan hinder , bör beslut om bygglov sedan kunna ges i slutet av 2017.
Det är Akademin som bestämmer vilka som ska få bygga och i vilka etapper utbyggnaden ska verkställas.
/Alf O.