Hur friluftsområdet kom till

Här följer en beskrivning av arbetet i projektet under åren 2011-12 signerad
Nilla Lundberg 8 dec 2019.

Projekt Dingtuna Friluftsområde

Hösten 2009 kallade Centern alla Dingtunabor till möte i samlingslokalen Fyrklövern som fanns vid torget vid den tiden, vi ombads dryfta idéer om Dingtuna skulle beviljas en miljon kronor – vad skulle vi vilja göra för pengarna. Många idéer gavs som förslag. Resultatet blev att vi fick ett fint och välkomnande torg vid centrum. Men andra idéer som kom upp på mötet fick också glöd och med hjälp av EU bidrag LEADER norra mälardalen tog projektet form.

Projektet drevs av Dingtuna Föreningsråd, där det beslutats och förankrats. Projektet utfördes 2011-2012med en ledningsgrupp av Peter Fixell, Eva Humble och Nilla Lundberg.

Den 3 april 2011 kallade vi i ledningsgruppen till ett uppstartmöte vid Tingta. Vi beskrev bakgrunden av hur själva projektet jobbats fram och hur vi hade jobbat fram ett projektförslag och gjort en ansökan. Vi berättade om Leader Norra Mälarstrand och hur detta EU-projekt fungerar. Det handlade om ett 2-årsprojektmed ideella krafter + externa kostnader. Vi har tilldelats 486000:- förde projektförslag som vi lämnat. Utöver bidraget skulle vi bidra med ca 1 miljonkronor i ideellt arbete (175 kr/timme) samt att Västerås Stad lägger in en del arbete och material. Det var mycket pengar att förvalta och framför allt att kunna göra något av. De 65 personer som kom till mötet lyssnade först på oss och sedan lyssnade vi till vad de hade för önskemål med området. Vi fick ett 20-tal förslag på direkta aktiviteter och förslag som gällde tillsnyggning av området. Flera personer visade intresse för att vara med och arbeta vidare. Efter ytterligare träff med dessa personer bestämde vi oss för att jobba vidare med 8 delprojekt.

Grillhuset (projektansvarig Thomas Lundberg)
En arbetsgrupp sattes ihop speciellt för projektet och de har tillsammans arbetat fram utförandet. Ett gediget bygge med många sittplatser och storeldstad med grillgaller utanför.

 

 

 

 

 

 

Pulkabacken (projektansvarig Ann-Sofie Gunnarsson, Per Gunnarsson)
Träd fälldes för att bredda backen och för att få in mer ljus och snö samt få bättre uppsikt över området. Backen fylldes också upp något och fallgraden justerades. Det monterades också en belysning över backen och en sittgrupp placerades uppe i backen. Ved från de fällda träden sågades och klövs och staplades vid grillhuset för fri tillgång så långt det räckte.

Hockeyrinken (projektansvariga Kent Andersson, Fredrik Bruksgård, Andreas Kåwö)
Ytan för den tidigare hockeyrinken delades upp i tre delar sommartid: en del rink, en del basketplan, en del tennisplan. Tre delar vintertid: en del i hockeyrinken skridskoåkning med klubba, en del promenadstråk till pulkabacke, en del spolad is för friåkning. Den 30-åriga sargen monterades ned och dåliga delar kasserades. Sargen förminskades och vreds upp mot skogssidan. Sargen stadgades upp, skrapades och målades om (Isakssons måleri). Västerås stad lagade vissa delar av asfalten och på en del toppade de med ny asfalt.

Basketplan (projektansvariga Fredrik Bruksgård, Andreas Kåwö)
Nya basketkorgar och tennisnät införskaffades och nya linjer målades. Skyddsnätet kring asfalten förlängdes mot grillhuset och pulkabacke för att förhindra olyckor vid skott mot mål.

Beachvolleyplan (projektansvarig Andreas Kåwö, Fredrik Bruksgård)
Planen placerades vid kärret framför grillhuset. En yta om 18 x 9 meter schaktades ur 50 cm och sedan regelrätt fylldes med olika typer av markduk och sand(Söderlunds Grävmaskiner). Nät och stolpar införskaffades. DGIFs lokal(projektansvarig Sten-Erik Zettervall)Fasaden målades om (träpanel, fönster och dörrar i svartbrunt och putsen i en varmgul kulör). Fönstren kittades om och putsen lagades. En dörr och ett fönster sattes igen och en altan byggdes mot hockeyplan(Humle snickeri).

Parkeringsytan och gång upp mot el-ljusspåret (projektansvarig Sture Söderlund, Mats Söderlund)
Ytan skrapades av något och nytt grus har planerades ut. Ny belysning över parkeringen köpte sin och monterades (Elektrikern).Ett gunnebo-staket mot kärret togs ned och sly rensades bort. Gamla jordhögar jämnades ut. Sandbehållare placerades om. Infarten längs ladan asfalterades om.

Upplyst informationstavla (projektansvariga sockengillet)
I samarbete mellan projektgruppen och Västerås stad togs information om området fram (bland annat information om fornlämningar). Tavlan monterades på stenhuset (DGIFs lokal).

Efter många, många ideella timmar blev alla planerade delprojekt färdigställda. Det firades med en invigning av Tinga Friluftsområde den 16 december 2012. Det kom ett 100-taldingtunabor, representant från Leader Norra Mälarstrand och VLT-reporter för att se hur fint det blev. Invigningstal hölls av Peter Fixell (projektledningen) och Lars Kallsäby (representant för Leader och Centerpartiet). Förutom glögg, kaffe och korv från nya grillen hölls en pulkatävling, snögubbebyggartävling samt gissningslek om hur många ideella timmar som totalt arbetats inom projektet. En trevlig och mycket rolig dag.