Bakgrund och beskrivning av projekt Dingtuna Friluftsområde

Idén har vuxit fram i samarbete med de boende i Dingtuna och det förberedelsearbete som gjordes 2009 för torget och centrala lekplatsen.

Projektet drevs av Dingtuna Föreningsråd, där det beslutats och förankrats. Projektet utfördes 2011-2012.

Området har nyttjats för sport och friluft ända sedan 1950-talet, låt oss fortsätta med det! Men området har inte underhållits på länge och det har nu uppdaterats ordentligt!

Grillhuset:
Nybyggnation av ett grillhus har uppförts. Det har placerats mot skogskanten mellan hockeyrink och kärr. En arbetsgrupp sattes ihop speciellt för projektet och de har tillsammans arbetat fram utförandet.  Ett gediget bygge med många sittplatser och stor eldstad med grillgaller utanför.

Pulkabacken:
Träd har fällts för att bredda backen och för att få in mer ljus och snö samt få bättre uppsikt över området. Backen har fyllts upp något och fallgraden justerats. Belysning över backen har monterats och en sittgrupp placerats uppe i backen.

Hockeyrinken:
Ytan för den tidigare hockeyrinken har delats upp i tre delar sommartid: en del rink, en del basketplan, en del tennisplan. Tre delar vintertid: en del i hockeyrinken skridskoåkning med klubba, en del promenadstråk till pulkabacke, en del spolad is för friåkning.

Den 30-åriga sargen har monterats ned och dåliga delar kaserats. Sargen har förminskats och vridits upp mot skogssidan. Sargen har stadgats upp, skrapats och även målats om. Asfalten har på vissa delar lagats och på en del toppats med ny asfalt. Nya basketkorgar och tennisnät har införskaffats och nya linjer har målats. Nätet kring asfalten har förlängts mot grillhuset och pulkabacke för att förhindra olyckor vid skott mot mål. Västerås Stad har utöver förlängningen av nätet monterat säkerhetsnät direkt på sargen.

Beachvolleyplan:
Har placerats vid kärret framför grillhuset. En yta om 18 x 9 meter har schaktats ur 50 cm och sedan regelrätt fyllts med olika typer av markduk och sand. Nät och stolpar har införskaffats. Nät och stolpar behöver tas in under vinterhalvåret för att förlänga livslängden på materialet.

DGIFs lokal:
Fasaden har målats om (träpanel, fönster och dörrar i svartbrunt och putsen i en varmgul kulör). Fönstren har kittats om och putsen lagats. En dörr och ett fönster har satts igen och en altan byggts mot hockeyplan.

Parkeringsytan:
Ytan har skrapats av något och nytt grus har planerats ut. Ny belysning över parkeringen har köpts in och monterats. Ett gunnilbostaket mot kärret har tagits ned och sly har renasats bort. Gamla jordhögar jämnats ut. Sandbehållare har placerats om. Infarten längs ladan har asfalterats.

Informationstavla:
har tagits fram i samarbete mellan projektgruppen, sockengillet och Västerås stad. Tavlan innehåller information om området och om fornlämningar i området.

Det finns många fler idéer som kommit upp under förarbetet och från det första stormötet den 3 april 2011. Punkterna ovan beslutade dock arbetsgruppen den 10 april 2011 att vi skulle arbeta vidare med under 2011 och 2012. Resterande idéer sparas till senare tillfälle.