Tingta friluftsområde

Ett utvecklingsprojekt på landsbygden inom LEADER, landsbygdsprogrammet 2007 – 2013.

Projektidé
Friluftsliv i Dingtuna med omnejd, en nödvändighet för ett öppet, levande och samverkande samhälle.