Dingtuna Hafsblad

I Dingtuna Hafsblad kan föreningsrådets medlemsföreningar delge dingtunabor med omnejd vad som ämnas hända eller berätta om vad som har hänt i respektive förening. Även privatpersoner boende i Dingtuna har möjlighet att i bladet nå ut till allmänheten kostnadsfritt. Företag är välkomna att annonsera (se priser nedan).

Dingtuna Hafsblad distribueras 6 gånger per år. Bladet trycks i över 1000 exemplar och delas ut i Dingtuna samhälle och i hela Dingtuna socken. Utdelningen görs av ideella krafter.

Från januari 2020 trycks Hafsbladet i färg och häftas i ryggen.

Priser för annons per annonstillfälle för företag 2023:
*  Helsida (A4)     1100:-/nr
*  Halvsida (A5)     550:-/nr
*  Kvartssida (A6)  275:-/nr
*  Mindre                 165:-/nr

Dingtuna Föreningsråd är momsbefriat.

För mer information kontakta
Kim Saragulko, samordnare/redaktör av Hafsbladet
073-514 6166 alt.  dingtunahafsblad@gmail.com.