Årets Dingtunabo 2017

Utmärkelsen ”Årets Dingtunabo” delades nu ut för 13:e gången. Tidigare år har utmärkelsen delats ut vid julmarknaden, men då julmarknaden 2017 ”var inställd” så skedde utdelningen vid Dingtuna Föreningsråds årsmöte måndagen den 12 februari 2018 i Klockargården.

Årets Dingtunabo 2017 är Jimmy Wilhelmsson, Lospånga gård. Motiveringen lyder så här: ”För förtjänstfullt ideellt arbete för bygdens bästa, bl.a. initiativtagare och arrangör av årets uppskattade höstmarknad och levandegör Dingtuna samhälle genom eget lokalt företag”. Det kan tilläggas att det är Jimmy som inför julen ljussätter den fina julgranen vid kvarnen. Men hur är det – är det en nedgrävd, förankrad gran eller är den levande och rotfast? Det var föreningsrådets ordförande Sol-Britt Holmberg som överlämnade blommor, diplom och en penninggåva om 1 500 kr.

Sol-Britt Holmberg överlämnar diplom och blommor. (Foto: Alf O.)

Jimmys diplom. (Foto: Alf O.)