Denna hemsida

I samband med att hemsidan omstrukturerades fick den ett nytt namn och utseende. ”Dingtunabygden” är kanske inte ett begrepp som används så mycket i vardagssammanhang, men har ändå befunnits vara det bästa namnet av många alternativ. Bytet av driftsmiljö (server) innebar en mycket säkrare drift utan avbrott.

Tips för publicering!

Om du vill publicera något som rör Dingtuna på hemsidan, vänd dig till Alf Olsson. Kontaktuppgifter finns under fliken Föreningsrådets medlemmar.