Föreningar

Dingtuna Bygdegårdsförening

Bygdegårdsföreningen äger och förvaltar Dingtuna Bygdegård och bedriver verksamhet till gagn för Dingtunabygden. Bygdegården är en allmän samlingslokal och ansluten till Bygdegårdarnas Riksförbund.

Egen verksamhet varierar från tid till annan men kan vara filmvisning, teaterlek, barndisco, samkväm med förtäring i anslutning till konserter i Dingtuna kyrka. I samarbete med lokala föreningar ordnas valborgsmässofirande, julfest och julmarknad.
Familjedagar, konserter och teaterföreställningar arrangeras.

Bygdegården hyrs ut till föreningar, företag, organisationer, medlemmar och enskilda som önskar använda lokalerna. Ordförande i föreningen är Lars Kallsäby.

 

Dingtuna-Lillhärad Sockengille

Material önskas!

 

Bullsta Vävstuga

24 medlemmar i Bullsta vävstuga träffas  på måndagseftermiddagar och/eller torsdags- förmiddagar i Medborgarskolans regi. Vi räknar ut och sätter upp vävar tillsammans efter önskemål av medlemmarna. Turas sedan om att väva i någon av de 13 vävstolarna och har även möjlighet att komma andra tider då alla har egen nyckel till lokalen. Månadsmöten den första måndagen i månaden kl. 13 där vi går igenom vävarna och vilka som står på tur att väva eller om några nya ska räknas, varpas och sättas upp.

Öppet hus i september med visning av tidigare alster och nuvarande vävar, lotterier, viss försäljning. Stor kaffeservering med mycket olika sorter kaffebröd.

Ordförande i föreningen är Sol-Britt Holmberg.

 

 

Dingtuna Gymnastik- och Idrottsförening

Material önskas!

Dingtuna PRO

Material önskas!

Dingtuna-Lillhärad Församling

Material önskas!

 

 

Dingtuna Centeravdelning

Dingtuna centeravdelning är en lokalavdelning av Centerpartiet Västerås. Vi är 8 ledamöter i styrelsen och f.n. är 6 styrelseledamöter aktiva i kommun- och regionpolitiken, samt kyrkorådet i Västerås pastorat. Dingtuna centeravdelning jobbar ständigt för att förbättra och förnya Dingtuna, både i samhället och på landsbygden.

Vi har de senaste åren jobbat fram nya lampor i elljusspår, lampor vid återbruksstationen, cykelpump vid kvarnen, stor inverkan för att få till cykelvägen från Dingtuna till Skälby, starkt drivande av nybyggnation för ett utvecklande av Dingtuna på sikt, med mera.

Avdelningen är även flitig med arrangemang för Dingtunaborna, såsom olika träffar för att diskutera aktuella frågor, vårkalas på Tingta friluftsområde, samt den traditionella julfesten i bygdegården som arrangerats i flera årtionden. Vi i Dingtuna centeravdelning vill påverka så mycket vi kan och vi har samtidigt väldigt roligt tillsammans. Hör av dig om du vill vara med, hoppas vi ses! Ordförande i föreningen är Sara Norström.

 

Västjädra Samfällighetsförening

Föreningen förvaltar gemensamma anläggningar för bostäderna vid Stensbovägen och Turebergsvägen. Husen i området uppfördes av byggbolaget Skanska år 1978 och är 38 till antalet. Gemensamt äger vi marken mitt i området, lekplatsen och gångvägarna som angränsar till lekplatsen.  Gatorna ägs däremot och sköts av Västerås kommun.

Varje bostadsfastighet är således delägare med 1/38-del och vi har tillsammans ett gemensamt ansvar för skötseln av det som samägs. Lekplatsen ska hållas i sådant skick att den är både säker och rolig för våra barn att vistas på. En gemensam återkommande aktivitet är vårstädningen. Ordförande i styrelsen är Erik Johansson.