Arbetsdagar och möten

Arbetsdagar hösten 2012

TACK igen för arbetsisatsen i lördags (22 september)! Vi var 7 personer som trotsade regnet och murade för grillplats!  Snabbt och smidigt, allt bara rullade på!!! Vi murade klart!

Nästa insats blir att putsa/slamma det som är murat på utsidan av grillplatsen och grillhuset. Återigen behöver vi vara många, putsbruk som ska blandas, kärras och putsas, borstas mm. Sen ska det snickras bänkar till grillplatsen, snestag till mittstolparna i grillhuset, sätta fler byggtimmer till vindskydd mot kärret och grusa upp i huset/grillplatsen. Kom du också, man behöver inte alls kunna sedan förut – vi hjälps åt på plats!

När pulkabacken skulle breddas tog vi ned träd som vi trodde vi kunde snickra sittbänkar av och såga takbakar av. Nu var det för mycket spik i virket så träden har blivit till ved. Vi behöver hjälp att trava all denna ved vid grillhuset. Nya bänkar med fasta bord har också inhandlats och dessa behöver vi hjälp med att skruva ihop innan de placeras ut. Nya arbetsdagar har vi satt till följande datum: söndag 30 september kl 9.00 och lördag 6 oktober kl 9.00

Kom ihåg vi är glada om du kommer den stund du kan! Nu finns flera aktiviteter för barn som vill följa med t ex landhockey, basket, tennis eller beachvolleyboll!

Lunch serveras vid helgpass. Mer information kontakta Thomas Lundberg 021-55225, 0708-719625. Om arbetsdagen måste ställas in pga väderleken utlyses det här på hemsidan. Välkomna!

Arbetsmöte 20 maj 2012

Denna dag samlades det frivilliga till att färdigställa målningsprojektet på DGIFs kansli och fortsätta snickeriarbetet på grillhuset.

En fin, solig och givande dag hade vi som var där. Kansliets fasad är så gott som klar. Nästa projekt är att dra igång altanbygget på sidan mot grillhuset.

Grillhuset fick denna dag färdigt bänkar att sitta på inne i huset och vindskivor på plats. Nästa arbetsträff planeras det för att sätta bärläkt och fortsätta med ett bord inne i huset. Snart kan vi också sätta bakar på taket och lägga ett varv till med timmer!

Arbetsmöte 12 nov 2011

24 personer var vi som trotsade det gråa vädret för att bidra med vår tid till friluftsprojektet denna lördag. Vi träffades vid 10 och satte upp nät bakom målburarna på hockeyrinken, formade, armerade och gjöt en sula inför murning av den blivande grillstugan. Till lunch serverades varm ärtsoppa och smörgås. Dagen gick fort och vi hann med det vi hade hoppats på!

005 grillhus formning webRinken är nu redo för att användas i vinter men i vår fortsätter upprustningen med skrapning och målning av sargen. Nästa steg i grillhusprojektet är att ta bort formen  och sedan är det dags att börja stapla leca! Spännande att få se projektet växa fram!

 

Arbetsmöte 26 september 2011

Arbetsgruppen och projektgruppen träffades för att summera stormötet som hölls den 10 september och informera var vi står i de olika projekten.

Beachvolleyplanen: plintar ska gjutas i höst.

Grillhuset: offertförfrågan på allt material är på gång att skickas ut till leverantörer.

Rinken: ska stadgas upp i höst och målas i vår.

DGIFs kansli: nya hängrännor beställda, ska monteras snarast. Murare ska laga sockeln. Plåtar till sockel är beställda. Angående altanbygget ska konstruktion och kostnadskalkyl tas fram i höst. Bygget påbörjas i vår.

Pulkabacken: är klar för pulkaåkning i vinter.

Parkeringen: grushögar ska i och med altanbygget och asfalteringen av infarten spridas. Resterande stolpar från gunnilbostängslet ska köras till återbruket snarast. Hänvisningsskyltar gällande parkering ska beställas

Ett tjugotal dingtunabor kom till mötet med arbetshandskar och sekatörer i händerna. Vi började mötet med att gå igenom vad som hänt på området under sommaren och pratade även om möjligheter att jobba fram ytterligare någon aktivitet på Tingta.

Sedan jobbade vi intensivt i några timmar med att montera ned gunnilbostängsel, dra bort fundament, forsla bort ris och skräp, såga ned sly och rensa ogräs.
Det blev så fint!

Avslutningsvis grillade vi korv och fikade! Tack alla ni som kom och visade ert stöd och arbetade denna dag!

 

 

 

 

 

 

 

Stormöte 9 september 2011

Pulkabacken
Träd har fällts, grävmaskinen har planerat och dimensionerat ny fallhöjd!Beachvolleybanan
Marken har schaktats ur och återfyllts med grus och sand varvat med markduk enligt normerna för beachvolleyplan. Stolpar ska gjutas ned och nätet monteras.
Tennisplanen
Har fått ett fräscht lager av asfalt och nya linjer är målade. Vi har fått nytt nät från Västerås Stad.
Basketplanen
Basketstolpar och korgar är beställda!
DGIFs kansli
Fasaden är målad; gult och svart i DGIFs anda! Nya hängrännor ska monteras, plåtslagaren ska åtgärda de sidor av huset som saknar en plåtklädd sockel. Plåtdetaljer och några fönster ska målas klart. Altanbygget är under konstruktion.
Grillhuset
Arbetsgruppen förhandlar om inköpspriser med leverenatörer av virke och material.
Hockeyrinken
Är omplanerad, asfalten är lagad, sargen ska förstärkas och målas om.
Informationstavla över området
Sockengillet har i uppdrag att ta fram information om området till en informationstavla som ska upplysa besökare till området om aktiviteter och historia.

Målning av DGIFs kansli juli 2011

Under första veckan i juli träffades 9 glada tjejer och killar för att utföra fasadmålning av DGIFs kansli vid Tingta. Det var så roligt att se hur den så kallade ”bunkern” för varje dag blev finare och finare. Nu är fasadmålningen klar; gult och svart! Kunde det bli mer i DGIF anda? I augusti är det dags att samla ihop några dingtunabor igen för att måla det som kvarstår; galvade ytor och några fönster som först ska kittas om.

20110703 malning av dgifs kansli 003 webb   20110702 malning av bunkern 005 webb

20110703 malning av dgifs kansli 001 webb20110702 malning av bunkern 004 webb

 

20110703 malning av dgifs kansli 002 web

Kickoff 28 maj 2011

20110528 kickoff webbEn tapper skara om 20 personer kom till Tingta på lördag förmiddag för att delta i friluftsområdets kickoff.

Projektgruppen började berätta om vad som arbetats med sedan stormötet den 3 april: *ett avtal har tagits fram mellan oss, Västerås stad och Mellanskog att få ta ned träd i pulkabacken och att få behålla träden, *fått godkänt att inget bygglov eller tillstånd behövs för att bygga grillhus, altan eller anlägga beachvolleyplan, *kommit överens med Västerås stad om asfaltering av infart och lagning av planen vid hockeyrinken, *fått sponsring av färg till sargen, nya nät till tennisbanan. En stor förändring som kommer/har skett på området är att kärret inte kommer att fyllas/tömmas för att kunna åka skridskor där på vintern. Istället kommer en liten bit av kärret att fyllas för att vi ska kunna placera grillhus och beachvolleybollplanen mellan hockeyrinken och kärret. Fördelen med denna placerin är att få ett sammanhållet område samt undvika fornlämningar som det finns gott om närmare spåret.

Efter en kaffetår promenerade vi runt och projektansvariga visade och berättade mer ingående vad som planeras!

Grillhuset:
Placeras mot skogskanten mellan hockeyrinken och kärret. En arbetsgrupp har satts ihop speciellt för projektet och de har tillsammans arbetat fram utförandet för grillhuset. Gott om sittplatser och eldstad utanför huset (se bild). Planerad start i juli

Pulkabacken:
Träd har markerats ut för fällning. Just under dagen påbörjades arbetet med att ta ned ett 10-tal träd för att bredda backen för att få mer snö och bättre bredd för åkning och bättre uppsikt över området. Backen kommer sedan att fyllas upp något och fallgraden justeras. Belysning kommer att riktas åt backen och bänkar att byggas av de träd som fällts. Nästa arbetsmoment är att dra och samla ris.

Hockeyrinken:
Ska delas upp i tre delas sommartid: en del rink, en del basketplan, en del tennisplan. Tre delar vintertid: en del i hockeyrinken skridskoåkning med klubba, en del promenadstråk till pulkabacke, en del spolad is för friåkning.

Detta projekt har kommit igång ordentligt. Den 30-åriga sargen har monterats ned och dåliga delar kasserats. Sargen har förminskats och vridits upp mot skogssidan. Sargen ska skruvas ihop bättre och stadgas upp, skrapas och sedan målas om på nytt. Asfalten ska på vissa delar lagas och på en del toppas med ny asfalt. Nya basketkorgar och tennisnät ska införskaffas och nya linjer ska målas. Nätet kring asfalten ska förlängas mot grillhuset för att förhindra olyckor vid skott mot mål.

Beachvolleyplan:
Placeras vid kärret framför blivande grillhuset. En yta om 18 x 9 meter ska schaktas ur 50 cm och sedan regelrätt fyllas med olika typer av markduk och sand. Nät och stolpar införskaffas. Schaktningsarbete beräknas att påbörjas i början på juni.

DGIFs lokal:
Fasaden målas om (träpanel, fönster och dörrar i svartbrunt och putsen i en varmgul kulör). Fönstren ska kittas om och putsen lagas. En dörr och ett fönster ska sättas igen och en altan ska byggas mot hockeyplan. Målningsarbetet planeras påbörjas i början på juli.

Parkeringsytan:
Denna del har också påbörjats. Ytan har skrapats av något och nytt grus har påbörjats att planer ut. Belysning över parkeringen ska ses över. Hela eller delar av gunnilbostaketet ska tas ned och sly ska renas bort. Gamla jordhögar ska jämnas ut. Sandbehållare och tidningsuppsamlingskontainern ska placeras om. Ladan behöver målas om och dess fönster renoveras. Infarten längs ladan ska asfalteras.

Informationstavla:
kommer tas fram i samarbete mellan projektgruppen, sockengillet och Västerås stad. Tavlan kommer att innehålla bland annat information om området och information om fornlämningar i området.

Arbetsmöte 6 maj 2011

Datum 5 maj 2011
Plats: DGIFs lokal vid Tingta

Arbetsgruppen träffades tillsammans med projektgruppen. Peter redogjorde kort om mötet med Västerås Stad som hölls den 26 april. Arbetsgruppsansvariga berättade sedan vad som arbetats med sedan sista mötet. Tidsberäkningar och materialkostnader diskuterades. Gemensamt beslut om var de olika projekten ska placeras togs. Ett 10-tal träd i pulkabacken som Västerås Stad godkännt att vi ska få nedtagna markeras enligt gemensamt beslut. Projektgruppen pålös vikten av att lämna in tidsberäkningar och materialkostnader så fort som det går samtidigt som vi väntar på godkännande och svar på frågor från Västerås Stad.

Nästa arbetsgruppsmöte planeras till måndag 16 maj kl 19.00 i DGIFs lokal Tingta.

Projektgruppsmöte 26 april 2011

Tisdagen den 26 april
träffade projektgruppen Västerås Stad. Peter Fixell och Eva Humble började med att informera Västerås Stad om fortskridandet i projektet. En rad frågor om hantering, byggnadslov, ansvar och underhåll diskuterades. Kontakten för Västerås Stad tar med sig frågorna och återkommer till oss med svar.
Mötet var mycket positivt!

Nästa möte med Kommunen är planerat till den 10 maj.

Arbetsmöte 20 april 2011

Arbetsgruppsmöte
Onsdagen den 20 april
Plats: DGIFs lokal vid Tingta

Arbetsgruppens andra möte.
Eva och Peter började med att informera kort om vad projektgruppen har arbetat med sedan det senaste mötet den 10 april: Sockengillet har tackat ja till att skriva ihop information om området. Eva och Peter har varit på ett Centermöte och berättat om projekt Dingtuna Friluftsområde. Peter läste också upp skriftligt intyg på att projektet beviljats bidrag från LEADER med lovord om ett genomtänkt projekt med bra framtidstro för samhället!

Därefter redogjorde de projektgruppansvariga vad de arbetat med och kommit fram till! De ansvariga arbetar med att hitta fler dingtunabor som är villiga att hjälpa till i de olika delprojekten, de arbetar fram hur projekten ska se ut, hur arbetet ska läggas upp, tar fram priser och beräknar tidsåtgång för att genomföra projektet. Samtliga deltagare är positiva och flera sponsorer har hittats för projekt Dingtuna Friluftsområde!

Nästa möte är satt till den 5 maj.

Arbetsmöte 10 april 2011

Arbetsgruppen har haft sitt första möte!
Datum: 20110410.  Tid: 19 – 21
Plats: DGIFs lokal vid Tingta

På mötet bestämdes att vi ska detaljplanera följande aktiviteter:

  1. Stenhuset,                      ansvarig: Sten-Erik Zettervall
  2. Beachvolleyplan,        ansvarig: Andreas Kåwö, Fredrik Bruksgård
  3. Pulkabacken,               ansvarig: Sture och Magnus Söderlund
  4. Snygga till ytor, gångstråk,   ansvarig: Sture och Magnus Söderlund
  5. Grillhus,                          ansvarig: Thomas Lundberg
  6. Rinken/tennisplan,    ansvarig: Kent Andersson, Fredrik Bruksgård

Gruppansvariga fick i uppdrag att arbeta vidare med förslag om utförande, ta fram ett kostnadsförslag samt att börja samla folk till sina delprojekt.

Är Du intresserad av att hjälpa till?
Kontakta någon av de gruppansvariga eller projektgruppen direkt (namn, tel och e-post uppgifter finns under [kontakt].

Stormöte den 3 april 2011

Mötesanteckningar med Leaderprojektet
Dingtuna Friluftsområde 2011-2012

Stormöte, Kickoff för vårt projekt.
Närvarande 65 dingtunabor (närvarolista finns)
Var: Tingta.  När: 2011-04-03, kl 11-13.

Summering av mötet:
1. Välkomna. Tack för det stora deltagandet.

2. Beskriva bakgrunden (Dingtuna miljonen) och hur själva projektet har jobbats fram till dags dato. I den centrala gruppen som jobbat fram projektförslag och gjort ansökan finns Peter Fixell, Nilla Lundberg och på senare tid även Eva Humble.

3. Projekt / Pengar från Leader. Vad är Leader. Vi berättade vad Leader står för och hur det fungerar.

4. Omfattning? 2-årsprojekt. Modellen: Ideell kraft + externa kostnader. Vi har tilldelats 486 kkr. Utöver bidraget förväntas vi bidra med ca 1 milj i ideellt arbete (175 kr/timme) samt att Västerås Stad lägger in en del arbete och material. Mycket pengar att förvalta och framför allt att kunna göra något av.

5. Förslag till omfattning? Alla tog ca 20 minuter till att gå runt i området och diskutera möjligheter. Efter rundvandringen summerades allas intryck och de förslag som framkom var:
1. Snygga till marken, skräp och jord
2. Träningsplats / Styrketräningsredskap (längs spåret?)
3. Ladan – ungdomsgård
4. Asfalt på vägen in
5. Bastu
6. Fotbollsmål / Plan
7. Jobba med rinken
8. Tennisnät/plan
9. Frisbeegolf
10. Badbassäng/ badplats / naturligt vid kärret
11. Dansbana i logen
12. Bättre grillplats / grillhus
13. Terrängcykelbana
14. Beachvolleyboll
15. Nytt underlag i rinken, snygga till sargen
16. Altan utanför bunkern med tak
17. Måla bunkern gul/svart
18. Basketkorgar
19. Skateboardramp
20. Pulkabacke
I diskussionerna kunde vi dessutom urskilja 2 typer av förslag. De som är direkta aktiviteter och de som gäller en tillsnyggning av området. Detta är viktigt att hålla i minnet.

6. Innehållet i den ursprungliga ansökan (som var tvungen att vara konkret för att ge bidrag) fanns följande innehåll. Vi tycker att det är viktigt att det vi genomför har en bred förankring Dingtuna Friluftsområde, filnamn <Stormöte 201100403.r1.docx> Sidan 2 (5) och att innehållet i ansökan är 100% styrande i detaljer. Huvudsyftet måste dock vara detsamma.
1. Hockey/tennisbana. Marken samutnyttjas för hockey vintertid och tennis sommartid. Sargen till Hockeyrinken rustas och målas. För tennisen kan näten behöva föryngras. Runt platsen finns ett skyddsnät som behöver ses över.
2. Pulkabacken bakom hockeyrinken breddas och fylls upp för att få en säkrare och bättre fallhöjd. Här behövs även belysning.
3. Parkeringen/entreyta behöver planeras upp och förses med bättre belysning. Ytan används idag som diverseyta vilket gör att en del omplanering behövs. Bl.a. finns grus- och sandbehållare som behöver flyttas samt återvinningscontainrar, traktorkärra, plogblad etc. Ladan som idag hyrs ut av Västerås stad behöver fräschas till.
4. Ett stort öppet ”grillhus” byggs med möjlighet att grilla korv och vila trötta fötter. Det behövs sittplatser runt området i form av bänkar. Dessa behövs i anslutning till pulkabacke, hockeyrink, elljusspår och grillhus.
5. Styrketräningsplats vid elljusspåret. Anslutningen upp till elljusspåret är idag väldigt anonym. Denna skulle kunna breddas och kombineras med en styrketräningsplats som även kan användas för stretching.
6. Stenhuset (”bunkern”) som hyrs av DGIF behöver fräschas till utvändigt
7. Gångstråk behöver anläggas fram till pulkabacken.
8. Informationstavla för området och de fornlämningar som finns vid Tingta skulle var trevligt som ”entré” och välkomnande till området.

7. Det beslutades att vi för att komma vidare bildar en arbetsgrupp som tittar på mötets förslag och ansökan och hittar en gemensam strategi.
Vid mötet tillfrågades alla om det var OK att lämna ansvaret för planeringen till denna grupp. Svaret var enhälligt JA.

Arbetsgruppen består av (förutom stående medlemmar, Eva, Nilla och Peter):
Magnus Söderlund, Fredrik Bruksgård, Andreas Kåwö, Laila Jonson, Lars Andreen, Birgitta Hellberg, Ann-Sofie Gunnarsson, Sture Söderlund, Thomas Lundberg, Per-Arne Persson, Hans Larsson, Sten-Erik Zetterlund.

8. Formalia (översiktligt) presenterades. Närvaro, Ekonomi etc..

9. Mötesdeltagarna uppmanades att sprida information om vad vi tänker göra på Tingta och att alla är varmt välkomna att delta när arbetet drar igång.

10. Nästa möte:
Arbetsgruppen bestämdes att den ska mötas på Tingta söndagen den 10/4 kl 11.00.
Projektledningen (Nilla, Peter, Eva) träffas 4 april kl 19.00 hemma hos Nilla för att summera stormötet.