Årsmöte i sockengillet 2023

Måndagen den 20 mars höll Dingtuna-Lillärad Sockengille sitt årsmöte i Klockargården. Till mötesordförande valdes Göran Pettersson och till att föra protokollet Birgitta Olsson.  Till styrelseledamot som ersättare nyvaldes Lars Norlin och Göran Pettersson befordrades från ersättare till ordinarie i styrelsen. I övrigt blev det omval.

Bert Svensson hade valt att avgå efter 15 år i styrelsen och avtackades med en blombukett.

När verksamhetsplanen för 2023 behandlades framkom flera förslag på aktiviteter och andra andra arbetsuppgifter. T.ex. borde det finnas mejladresser till alla medlemmar. Samarbeten med skolan och bygdegårdsföreningen efterlystes. Styrelsen borde också rikta in sig på flera arrangemang för medlemmarna.

Efter årsmötet informerade Lasrs Norlin om sitt arbete med att överföra innehållet i den nuvarande hemsidan till en ny hemsida (som stöds av Hembygdsförbundet).
/Alf O.

Bert Svensson avtackas av Birgitta

Lars Norlin berättar om hemsidan