Möte om våra kommunikationer

19 febr 2024. Det kom över 60 personer till mötet i måndags i bygdegården med regionrådet Jenny Landernäs (M) och ordförande i Tekniska nämnden Lars Nordin (V) och några andra politiker. Det gavs tillfälle för Dingtunaborna att framföra synpunkter på hur kollektivtrafiken med buss och tåg fungerar – eller inte fungerar snarare sagt. Det var många kritiska synpunkter som kom fram. Inställda bussar och tåg, bussar som är fulla och kör förbi, tabelltider som inte finns (tidig morgon eller sen kväll) m.m. Hur kan man ta sig till Skälby, Bäckby eller Erikslund kollektivt? Varför tar inte kommunen initiativ till förbättringar (kommunen har f.n. ingen kollektivtrafik för Dingtuna)?

Några svar eller lösningar kunde de svarande inte ge. Annat än att man ska fortsätta att se till att den busstrafik och den tågtrafik som regionen har beställt faktiskt ska genomföras. Förbättringar kan komma till stånd först på längre sikt.

Det var Dingtuna Föreningsråd som på initiativ av Dingtuna Centeravdelning arrangerade mötet.

/Alf O.

Lars Nordin och Jenny Landernäs

Moderator var Anna Widerberg