Invigning av Tingta Friluftsområde

Till årsskiftet, med hjälp av ett stort Eu-bidrag och många, många ideella
arbetstimmar är alla planerade delprojekt i Leader projektet vid Tingta
färdigställda.

Det firade vi med en invigning söndagen den 16 december. Ett hundratal
dingtunabor, representant från Leader Norra Mälarstrand och VLT kom för och se hur fint det har blivit med nybyggt grillhus, förbättrad pulkabacke, nyasfalterad tennisbana, ny basketplan, omgjord hockeyrink, nyanlagd beachvolleybollplan, nymålat kanslihus med nybyggd altan, nyplanerad parkeringsyta, tillsnyggat gångstråk upp till el-ljusspår med tillfräschad grillplats och ny belysning över området och sist men inte minst har en väldigt fin informationsskylt tagits fram!
Invigningstal hölls av Peter Fixell (projektledningen) och Lars Kallsäby (representant för Leader och Centerpartiet). Förutom glögg, kaffe och korv från nya grillen hölls en pulkatävling, snögubbebyggartävling samt gissningslek om hur många ideella timmar som totalt arbetats inom projektet. En trevlig och mycket rolig dag. Tack alla ni som kom och förgyllde invigningen med er närvaro!

//Projektgruppen gm Nilla Lundberg & Peter Fixell