Utflykt till Tingta den 24 aug med SPF Aros

Aug 2017.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.                             Monica Johansson ledde dagens
.                             övningar

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Inte lätt träffa den
lilla tavlan
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.