Konsert med Lena Maria 16 dec 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laila Jonsson som tagit initiativ till konserten avtackas