Salaligans härjningar

21 nov 2023. En spännande berättelse om Salaligan fick vi lyssna till i bygdegården vid PRO:s senaste tisdagsträff i november. Det var Glenn Andersson som på ett mycket fantasieggande sätt levandegjorde vad som hände under 1930-talet i trakten kring Sala. Det var rån och mord i stor skala som pågick i flera år med Sigvard Thuneman som anförare.

Anderssons berättarkonst gjorde att det var knäpptyst bland publiken under framförandet. Det var ett 40-tal närvarande. Under många år har Andersson framfört föredraget – bara i år har det hittills blivit 35 gånger!

Det var Föreningsrådet i Dingtuna som tillsammans med PRO arrangerat föredraget som en del i projektet Vi är Dingtuna.
/Alf  O.

 

Glenn Andersson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bertil Andersson t.v. tackar föredragshållaren