Årets Dingtunabo 2019

Till  Årets Dingtunabo valdes Thomas Pettersson. Det skedde vid Dingtuna Föreningsråds årsmöte i Klockargården den 11 februari 2020.

Thomas har sin familj och bostad i anslutning till välkända ”macken” i Dingtuna samhälle, där han tillsammans med sina föräldrar driver kiosk- och spelverksamhet. Thomas blev vald med motiveringen ”För förtjänstfullt ideellt arbete för bygdens bästa”. Diplom, blommor och en penningsumma om 1 500 kr överlämnades av Föreningsrådets ordförande Sol-Britt Holmberg.