Emma Wiesner i Frändesta

I fredags fylldes gårdsplan och traktorhall i Frändesta av besökare som ville träffa och lyssna på Emma Wiesner inför EU-valet i juni. Gunilla och Henric Johansson ställde upp för Centerpartiet i Dingtuna och ordnade med hamburgerservering och musik av trubadur. Emma representerar Centern i Bryssel sedan tre år och har där skaffat sig stor erfarenhet. Många frågor från besökarna fick uttömmande svar och Emma hade mycket att berätta om hur arbetet i utskotten till parlamentet går till.

Arrangemanget ägde rum den 12 april 2024.

Många intresserade besökare
Henric hjälper Emma att starta veterantraktorn för en tur
Emma Wiesner berättar om arbetet i Bryssel