Bilder

Försommaraktivitet 20130525

20130525 staddag 014 20130525 staddag 013 20130525 staddag 012 20130525 staddag 011 20130525 staddag 010 20130525 staddag 009 20130525 staddag 008

20130525 staddag 006

20130525 staddag 002 20130525 staddag 003

 

 

20130525 staddag 007

 

 

 

 

2011-0-03 stormöte vid Tingta
Projektgruppen berättar om projekt ”Dingtuna Friluftsområde”. Ett 60-tal dingtunabor kom till Tingta för att delta i mötet om att fräscha upp och förbättra området!

 

 

Kärret som fylls upp med vatten inför vintersäsongen.

DGIFs lokal som behöver rustas upp och målas om utvändigt.

 

Hockeyrinken som är i stort behov av renovering. Asfalten är trasig och ojämn. Sargen behöver lagas och målas om.

 

Pulkabacken. Träd behöver huggas ner för att bredda backen och fallet på backen behöver förbättras.

 

Arbetsmöte med delgruppansvariga och projektgruppen