Seniorboende vid torget

Nov 2021:
Den 9 november bjöd Stadsbyggnadsförvaltningen in Dingtunaborna till ett dialogmöte i Dingtuna Bygdegård om förslaget till detaljplan i Dingtuna centrum. Se detaljplanen på:
https://www.vasteras.se/bygga-bo-och-miljo/kommunens-planarbete/pagaende-planer/dp1964.html .
Ett 25-tal personer tog tillfället i akt att informera sig och ge synpunkter på planen. Det kommer senare att också bli samrådsmöten efterhand som planen växer fram.

Fr.v. planchef Elisabet Strand Hübinette, Ralph Torgersson, Monica Stolpe-Nordin och Ida Andersson

 

 

 

 

 

 

T.v. Josefin Redtzer (V-ås kom.) och Ralph Torgersson (representerande entreprenören)

 

Maj 2021:
Efter anbudsförfarandet är  det nu klart att det blir RE Equity Management som får bygga bostäder för äldre vid torget i Dingtuna. Planen är 30 lägenheter (tvåor och treor) i tre huskroppar. Men med detaljplanering kan det ta upp till tre-fyra år innan inflyttning kan ske.
/Alf O.

Febr 2021:
Ett nytt seniorboende planeras på platsen där kebabfabrikens byggnad ligger vid torget.  Efter branden för något år sedan bestämde sig ägaren att inte driva verksamheten vidare och avsåg att sälja fastigheten. Då det tidigare funnits tankar på att bygga något för äldre gick kommunen nu in och köpte fastigheten. Det var centerns avdelning i Dingtuna som tog initiativet till detta.

Västerås stad har bjudit in till en markanvisningstävling under febr – mars 2021 för byggande av trygghetsboende eller annan boendeform för äldre. Preliminärt tänker man sig cirka 30 lägenheter.

Bilden visar det område om 3 700 kvm som fastigheten omfattar

 

 

 

 

 

 

 

/Alf O.